Ésaiás 55:8 Mert az én gondolataim nem a ti gondolataitok, és a ti útjaitok nem az én útjaim, így szól az Úr!

Ésaiás 55:9 Mert amiképpen magasabbak az egek a földnél, akképpen magasabbak az én útjaim a ti útjaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál!

János 3:16 Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

János 14:6 Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.

János 10:27 Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem:

János 10:28 És én örök életet adok nékik; és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből.

Lk 6:31 És amint kívánjátok, hogy az emberek tiveletek bánjanak, ti hasonlóképpen bánjatok ővelük.

Lk 6:31 Úgy bánjatok másokkal, ahogyan ti is szeretnétek, hogy bánjanak veletek!

Galata 5:22 ... a Szellemnek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség.

Bible

Videók